Değerli Bilim İnsanları; 

2021 yılında yurt içi ve yurt dışından özgün tez-antitez ve çalışmalara ev sahipliği yapacağımız Uluslararası Tıp, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri Kongresi’nin üçüncüsü 21-22-23 ŞUBAT 2022 de  gerçekleştirilecektir. Kongre sunum dili İngilizce ve Türkçedir. Kongremiz  Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Spor ve Sağlık, Çevre ve Sağlık, Odiometri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, yapay zeka alanlarını içeren  geniş bir alanda Türkiye ve Dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemekte ve özgün nitelikte yeni çalışmaları ele alarak, bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nin amacı, uzman araştırmacı ve akademisyenlerin rehberliğinde Türkiye'nin bilimsel platformuna katkıda bulunmaktır. Ülkemizde Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda sunumlar video kayıt yöntemi ile yapılacaktır.

INCOMES Kongresi, yeni yayınlanan teşvik kriterleri hariç, diğer akademik yükselmeler ve DOÇENTLİK kriterleri ve  tüm  prosedürlerini sağlamaktadır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

** KONGREMİZ ÜAK TARAFINDAN TANIMLANAN DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAKTADIR.

Çok değerli çalışmalarınızla  Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresine katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

 

Davetli Konuşmacılar

Sponsorlar