Akademisyene Çağrı;

Bilgi ne ister? Bilgi paylaşılmak ister. Çünkü onu değerli kılan budur. Paylaşılmayan veya saklı kalan bilginin kimseye faydası yoktur. Paylaşıldıkça bilgi anlam kazanır ve çoğalır. Paylaşmak bilginin ve insanın en temel ihtiyacıdır. Bilgi canlıdır. Paylaşıldıkça büyür. Aksi takdirde ölür.

Peki, akademisyen ne ister? Akademisyen bilgi paylaşmak ister. Ve buna ihtiyaç duyar. Hem kendi bilgisini paylaşmak ister hem de başkalarındaki bilginin kendisi ile paylaşılmasını ister. Akademisyenin değeri de bilgisini paylaştıkça ve başkalarındaki bilgiyi edindikçe artar. Varlığı anlam kazanır.

Bu kadar yoğun bilgi alışverişinin olduğu dünyada insanların ihtiyaç duyduğu bilginin küçük veya büyük olmasının bir önemi yok. Her fikir değerlidir. Ve her insan farklı bir bakış açısı demektir. Zamanında bilinen şeyler gün geçtikçe unutulabilmekte ve tekrar farklı bir bakış açısı ile dünyaya sunulabilmektedir. Bu anlamda büyük küçük demeden bilgi paylaşılmalıdır. Sorunların çözümleri her zaman çok zor değil de kolay olabilmektedir.

Bazen önümüzdekini görmekte zorlanırız. Ve farklı beyinlerden farklı bakış açılarından yardım bekleriz. Bunun yegâne yolu bildiklerimizi başkaları ile paylaşmaktır.

Sevgili bilim insanı kongremiz bilginin ve bilim insanlarının en temel ihtiyacı olan paylaşmak üzerine kurulmuştur. Sizi değerli fikirleriniz, çalışmalarınız, vaka sunumlarınızla kongremize katılmaya davet etmek isterim.

Değerli Bilim İnsanları; 

2021 yılında yurt içi ve yurt dışından özgün tez-antitez ve çalışmalara ev sahipliği yapacağımız Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi’nin ilki 26-27-28 Nisan’da  gerçekleştirilecektir. Kongre sunum dili İngilizce ve Türkçedir. Kongremiz  Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik, Spor ve Sağlık, Çevre ve Sağlık, Odiometri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, yapay zeka alanlarını içeren  geniş bir alanda Türkiye ve Dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedeflemekte ve özgün nitelikte yeni çalışmaları ele alarak, bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nin amacı, uzman araştırmacı ve akademisyenlerin rehberliğinde Türkiye'nin bilimsel platformuna katkıda bulunmaktır. Ülkemizde Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda sunumlar video kayıt yöntemi ile yapılacaktır.

INCOMES Kongresi, yeni yayınlanan teşvik kriterleri hariç, diğer akademik yükselmeler ve DOÇENTLİK kriterleri ve  tüm  prosedürlerini sağlamaktadır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

** KONGREMİZ ÜAK TARAFINDAN TANIMLANAN DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAKTADIR.

Çok değerli çalışmalarınızla  Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresine katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

 

 

 

Davetli Konuşmacılar

Sponsorlar